Processament de minerals

Temari

1. PREPARACIÓ DE MINERALS.Caracterització de les partícules. Operacions de fragmentació. Operacions de classificació volumètrica.2. CONCENTRACIÓ DE MINERALS.Separació per gravetat. Separació per medis densos. Separació per flotació. Separació magnètica i electrostàtica. Separació per a lixiviació.3. OPERACIONS AUXILIARS A PLANTA.Emmagatzematge, alimentació, desenllodat i transport. Separació sòlid-líquid.4. PLANTES DE PROCESSAMENT DE MINERALS.Disseny de plantes. Seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes. Residus de planta (tailings). Plantes d'àrids. Plantes de roques ornamentals. Plantes de materials de construcció.