Enginyeria de minerals

Sistema de qualificació

La qualificació final s'obté aplicant els següents percentatges:

Exercicis i/o problemes (Activitat avaluable 1) 10 % (aquesta activitat pot ser optativa per algun dels continguts, en aquest cas el percentatge corresponent, 3,33%, serà afegit a la nota de la prova individual)

Prova individual (Activitat avaluable 2) 30 %

Prova individual (Activitat avaluable 3) 30 %

Prova individual (Activitat avaluable 4) 30 %

Per tal d'aprovar l'assignatura per curs (avaluació continuada), l'alumne haurà de superar les proves individuals amb una nota =4. Les proves que no obtinguin aquesta qualificació mínima, podran ser recuperades en una prova final.


Normes d'avaluació

- Lliurar, segons les condicions requerides pel docent, els problemes i/o exercicis d'avaluació continuada.

- Resoldre i lliurar les proves individuals d'avaluació continuada.