Enginyeria de minerals

Planificació

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: RESOLUCIÓ AUTÒNOMA DE PROBLEMESPer cada contingut resolució de problemes i/o exercicis per part de l'estudiantat, proposat pel docent.

Correcció per part del docent que el retornarà valorant els resultats i conclusions amb l'estudiantat.TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ 1Prova individual a l'aula amb una part de conceptes teòrics i resolució de problemes i/o qüestions relacionats amb el contingut 1 de l'assignatura.TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ 2Prova individual a l'aula amb una part de conceptes teòrics i resolució de problemes i/o qüestions relacionats amb el contingut 2 de l'assignatura.TÍTOL DE L'ACTIVITAT 4: PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ 3Prova individual a l'aula amb una part de conceptes teòrics i resolució de problemes i/o qüestions relacionats amb el contingut 3 de l'assignatura.