Processament de minerals

Metodologia docent

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes magistrals a l'aula, 2 hora setmana també a l'aula en les que es desenvolupen aspectes més aplicats i resolució de problemes, i 1 hora a la setmana al laboratori de mines i/o aula informàtica.