Processament de minerals

Planificació

Títol de l'activitat 1: PràctiquesLes diferents pràctiques es fan al laboratori de mines i a l'aula informàtica, individualment o en grups entre 1 i 5 persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna. Treball de processos industrials.Títol de l'activitat 2: Examen escrit teòricL'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions teòriques i dels treballs de laboratori.Títol de l'activitat 3: Examen escrit pràcticL'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions pràctiques i dels treballs de laboratori.