Processament de minerals

Temari

Títol del contingut 1: PREPARACIÓ DE MINERALS.Caracterització de les partícules. Operacions de fragmentació. Operacions de classificació volumètrica.Títol del contingut 2: CONCENTRACIÓ DE MINERALS.Separació per gravetat. Separació per medis densos. Separació per flotació. Separació magnètica i electrostàtica. Separació per a lixiviació.Títol del contingut 3: OPERACIONS AUXILIARS A PLANTA.Emmagatzematge, alimentació, desenllodat i transport. Separació sòlid-líquid.Títol del contingut 4: PLANTES DE PROCESSAMENT DE MINERALS.Disseny de plantes. Seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes. Residus de planta (tailings). Plantes d'àrids. Plantes de roques ornamentals. Plantes de materials de construcció.