Disseny d'excavacions de superfície

Objectius

Obtenció dels coneixements relatius a la planificació, disseny, mètodes i màquines d'explotació en mineria de superfície, per a l'òptima extracció a cel obert de la matèria mineral necessària per a l'obtenció dels productes minerals útils per a la societat.


Objectius d'aprenentatge

Extracció de matèries primeres d'origen mineral.Disseny, planificació i direcció d'explotacions mineres.Disseny i execució d'obres superficials.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.