Disseny d'excavacions de superfície

Planificació

Títol de l'activitat 1: Pràctica de planificació i disseny d'una mina a cel obert amb el programa RecMin.Les diferents pràctiques es fan a l'aula informàtica, individualment o en grups entre 2 i 4 persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna.Títol de l'activitat 2: Examen escrit teòricL'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions teòriques i dels treballs de laboratori.Títol de l'activitat 3: Examen escrit pràcticL'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions pràctiques i dels treballs de laboratori.