Modelització en processament de minerals (Versió 1)

Metodologia docent

L'assignatura consta de 1 hores a la setmana de classes magistrals a l'aula, 1 hora setmana també a l'aula en les que es desenvolupen aspectes més aplicats i resolució de problemes, i 1 hora a la setmana a l'aula informàtica.