Modelització en processament de minerals (Versió 1)

Objectius

Obtenció dels coneixements avançats en les tecnologies per gestionar, planificar i dissenyar instal·lacions de trituració, molta i classificació volumètrica, implementació d'aquestes tecnologies en mines a cel obert i automatització d'aquests processos, per a l'obtenció dels productes minerals que satisfan les necessitats de la societat.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar instal·lacions de tractaments de recursos minerals.Coneixement adequat de la tecnologia d'explotació de recursos minerals.Coneixement de sistemes de control i automatismes.SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la sostenibilitat de forma interdisciplinària així com el desenvolupament humà sostenible, i reconèixer les implicacions socials i ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.