Modelització en processament de minerals (Versió 1)

Planificació

Títol de l'activitat 1: Modelització de processos minerals.Les diferents pràctiques es fan a l'aula informàtica, individualment o en grups entre 1 i 2 persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna.Títol de l'activitat 2: Examen escrit teòric.L'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions teòriques.Títol de l'activitat 3: Examen escrit pràctic.L'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions pràctiques.