Modelització en processament de minerals (Versió 1)

Temari

Títol del contingut 1: Simulació i modelització de trituració i molta de materials.Funció de distribució. Funció de fractura. Models empírics de fractura basats en les mides de l'aliment. Models basats en la distribució dels productes. Model t10 basat en l'energia d'impacte. Trituradores i matxucadores de mandíbules i giratòries. Mecanismes de trituració i models de productes. Impactores. Molins. Models per a la determinació de la velocitat específica de fractura. Model Austin. Model de Herbst-Fuerstenau. Model JKMRC.Títol del contingut 2: Alliberament de minerals.Introducció. Mètode de Gaudin i Wiegel. La distribució Beta per a l'alliberament mineral. Representació gràfica de la distribució beta de l'alliberament. Caracterització de la textura mineralògica amb anàlisi d'imatge. Diagrama d'Andrews-Mika. Estructura interna del diagrama Andrews-Mika. Fractura no aleatòria.Títol del contingut 3: Simulació i modelització de classificació volumètrica de materials.Classificació via directe. Relació partícula obertura. Capacitat del garbell. Funcions de classificació. Model Karra. Funció de classificació del model Karra. Model cinètic de garbellat. Model cinètic de Ferrara-Preti-Schena. Modelització de Rongguang-Beeckmans-Qingru. Classificació via indirecta. Interacció partícula fluid. Velocitat terminal. Partícules no esfèriques. Hidrociclons. Models empírics per a hidrociclons. Model Plitt. Separació sòlid-líquid: Espessidors, escorredora i filtració.Títol del contingut 4: Implementació de sistemes de tractament en mineria a cel obert. Processos in situ. Automatització i control de processos.Integració dels processos i anàlisi en mineria a cel obert. Selecció d'alternatives i equips. Principis dels sistemes de control. La simulació integral dels sistema. Mètodes d'optimització.