Accessibilitat i innovació

Apunts

Mòdul d'Accessibilitat - Pràctiques

  • Guions de pràctiques

Mòdul d'Innovació - Tema 1 - L'emprenedor/a i la oportunitat de negoci

  • L'Emprenedor i la idea

Mòdul d'Innovació - Tema 2 - El Pla d'empresa i com comunicar eficaçment

  • Plà d'empresa

Mòdul d'Innovació - Tema 3 - Fonts d'informació

  • Fonts d'informació

Mòdul d'Innovació - Tema 4 - Investigació de mercats

  • Investigació de mercats

Mòdul d'Innovació - Tema 5 - El Pla de marketing i comercial

  • El plà de marketing i comercial

Mòdul d'Innovació - Tema 6 - Tipus empreses i tramitació legal

  • Tipologies empresarials

Mòdul d'Innovació - Tema 7 - El pla econòmic financer. Valoració d'inversions

  • El plà econòmic i financer

Mòdul d'Innovació - Tema 8 - Pla d'operacions

  • Plà d'operacions