Accessibilitat i innovació

Metodologia docent

L'assignatura és formada per dos mòduls temàtics: l'accessibilitat i la innovació. Si bé els dos mòduls tracten temàtiques diferents, esdevenen complementaris en la realització de les pràctiques; les quals consistiran en la realització d'un avantprojecte d'enginyeria. L'assignatura s'ha estructurat tot aplicant dues línies metodològiques: l'aprenentatge basat en projectes i la teoria de l'aprenentatge de l'adult. Tot seguit s'amplia la informació de cada mòdul.1- Mòdul d'accessibilitat.El mòdul consta de dues parts: una exposició teòrica, duta a terme pel professor, i la realització d'un treball en grup, per part dels estudiants. Mentre que l'exposició teòrica del mòdul centra la seva actuació en el Disseny Universal, el treball en grup dels estudiants engloba dos àmbits d'estudi:el disseny universal i la innovació. Es considera que el fet d'analitzar la viabilitat d'una activitat professional real, oferia l'àmbit de l'emprenedoria, reforça enormement la percepció dels estudiants dels temes sobre Disseny Universal, Fent-los tangibles i posicionant-los en marcs tant empresarial com tècnic.Tota la documentació del mòdul es lliurarà als estudiants el primer sia de classe, mitjançant la intranet docent, en format Adobe Acrobat accessible. Això hauria de facilitar sessions teòriques interactives amb els estudiants.Els treballs en grup que es proposaran tractaran d¬Ņanalitzar la viabilitat d'empreses d¬Ņenginyeria de l'√†mbit socio-assistencial; com per exemple empreses de tele-assist√®ncia, rehabilitaci√≥ d'instal¬∑lacions, transport accessible, serveis d'atenci√≥ al ciutad√† d'administracions p√ļbliques,etc.Els treballs en grup es duran a terme en paral·lel amb l'exposició dels temes teòrics des de l'inici del crus, ja que es pretén crear la necessitat d'aprofundir en la teoria amb la finalitat d'establir la viabilitat de l'activitat professional.Es facilitarà als estudiants la documentació relativa a les pautes d'accessibilitat d'un lloc web. Tota la documentació i propostes de treballs se'ls proporcionarà als estudiants el primer dia de classe mitjançant la intranet docent de la universitat. El format de la documentació serà en Adobe Acrobat, amb els requeriments d'accessibilitat correctament incorporats.Es formaran grups de treball cooperatiu de 4 a 5 estudiants. S'ha escollit aquest nombre ja que es preveuen els seg√ľents apartats a analitzar: necessitats dels usuaris, alternatives en el mercat actual, solucions t√®cniques aportades i viabilitat de l'activitat empresarial. Es potenciar√† el treball en equip entre ells. Aix√≠ com l'equilibri entre especialitzaci√≥ i cooperaci√≥ en les din√†miques internes d treball. Aix√≠, cada membre assumir√† el rol i funcions que el grup li assigni, tot facilitant un grau de llibertat suficient per a una correcta integraci√≥ de l'estudiant i la cohesi√≥ del grup.Cada grup elaborarà un treball (avantprojecte) que haurà de presentar a final de curs. En les sessions de pràctiques els estudiants podran intercanviar opinions entre els grups i el professor. L'informe de l'avantprojecte es lliurarà mitjançant la intranet docent i es realitzarà una exposició oral dels resultats a la resta de la classe i professors de l'assignatura. Les dues vies de presentació, oral i escrita, permetran el reforç del treball cooperatiu i la reafirmació dels rols individuals dins del grup, tot potenciant l'aprenentatge.Els treballs es valoraran en funció de la profunditat dels anàlisis en cadascuna de les quatre vessants involucrades -necessitats, estat de l'art, solucions tècniques i viabilitat empresarial- i de la claredat de l'exposició realitzada.