Fonaments matemàtics

Planificació

ACTIVITAT 1Avaluació continuada al llarg del curs, individual i que cada professor detallarà el procediment, que pot ser des de lliurament de problemes, resolció de problemes a la pissarra, execució d'exercicis fins a resolució de tests, entre altres. En cap cas no es demanaran més de 4 actes.ACTIVITAT 2Prova individual en que s'avaluarà per escrit l'estudiant dels continguts 1, 2 i 3.ACTIVITAT 3Prova individual en que s'avaluarà per escrit l'estudiant dels continguts 4 i 5.ACTIVITAT 4Prova individual en que s'avaluarà per escrit l'estudiant de tots els continguts de l'assignatura.