Física I

Objectius

-Conèixer els principis i lleis fonamentals de la mecànica i la seva aplicació a l'estudi de la dinàmica i les condicions d'equilibri del sòlid rígid. -Conèixer els conceptes bàsics dels fenòmens vibratoris i els seus règims; comprende els conceptes i fenòmens ondulatoris fonamentals i les seves aplicacions. -Conèixer els conceptes bàsics i els principis de la termodinàmica i la transmissió de la calor i la seva aplicació pràctica a les màquines tèrmiques. -Saber determinar i calcular els errors associats a les mesures experimentals i justificar els resultats obtinguts. -Saber aplicar els principis de la física a la resolució de situacions i problemes pràctics.


Objectius d'aprenentatge

D1. Coneixements dels principis fonamentals de la mecànica del sòlid rígid i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria (cinemàtica, estàtica i dinàmica).CE2. Comprensió i domini dels conceptes fonamentals sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď: Gestionar l'adquisici√≥, l'estructuraci√≥, l'an√†lisi i la visualitzaci√≥ de dades i informaci√≥ de l'√†mbit d'especialitat i valorar de forma cr√≠tica els resultats d'aquesta gesti√≥.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboraci√≥ del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pr√≤pia especialitat.APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.