Sistemes electrònics

Sistema de qualificació
Els coneixements adquirits per l'estudiant seran avaluats mitjançant proves escrites i de laboratori, que tindran un pes del 70% la part teòrica i un 30% el laboratori.L'apartat de teoria comptarà amb dues proves escrites: una realitzada a mitjans del curs (P1) i un altre a final del curs (P2). En cas d'obtenir una avaluació desfavorable en P1, i en el mateix dia de la realització de P2, l'alumne podrà realitzar una prova de recuperació (P1rec)En l'apartat de laboratori es realitzar√† un seguiment per grup on es tindran en compte: el treball de preparaci√≥ pr√®via i el treball desenvolupat durant la sessi√≥ de laboratori corresponent. El pes d'aquest seguiment (A1) ser√† un 10% de la nota final. L'altre 20% correspondr√† a una prova de laboratori (A2) amb car√†cter individual i que es realitzar√† en l'√ļltima sessi√≥ de laboratori del curs.La nota global de l'assignatura (NF) s'obt√© mitjan√ßant la seg√ľent expressi√≥NF = 0.35*max(P1,P1rec)+0.35*P2 + 0.1*A1 + 0.2*A2
Normes d'avaluació
Per la realització de les proves excrites (P1 ó P1rec i P2) es podrà usar calculadora, llapis o bolígraf blau/negre (el vermell es reserva per les correccions del professor. L'estudiant també podrà usar un full formulari, que serà repartit pel professor el mateix dia de l'examen.Està prohibit usar qualsevol tipus de dispositiu amb capacitat de connexió a Internet (teléfon móbill, Tablet, etc) d'acord amb la normativa vigent.En quan a la prova de laboratori, l'estudiant podrar utilitzar totes les annotacions de les pràctiques que hagi realitzat durant el curs, però aquestes hauran de ser en format de paper.