Sistemes electrònics

Objectius
L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi els coneixements que li permetran tenir una visió general de l'electrònica industrial, així com conèixer i dominar les tècniques d'anàlisi de circuits electrònics bàsics, tant en el domini analògic com digital.

En acabar el curs l'estudiant tindrà l'autosuficiència necessària per implementar sistemes electrònics a nivell de prototip.
Objectius d'aprenentatge

CE11. Coneixements dels fonaments d'electrònica

CE20. Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica

CE21. Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i microprocessadors

CE22. Coneixement aplicat d'electrònica de potència

CE23. Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica

CE32. Capacitat per a l'anàlisi de circuits elèctrics en tots els règims possibles.

D11. Coneixements dels principis de sistemes elèctrics i electrònics i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.

D13. Coneixements dels elements, les lleis i els mètodes bàsics de l'anàlisi de circuits elèctrics i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.

D16. Coneixements dels components electrònics bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.

D17. Coneixements dels fonaments d'electrònica digital i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.