Sistemes electrònics

Sistema de qualificació

Els coneixements adquirits per l'estudiant s'avaluen mitjançant proves escrites i de laboratori, que tindran un pes del 70% la part teòrica i un 30% el laboratori.L'apartat de teoria comptarà amb dues proves escrites: una realitzada a mitjans del curs (NP1) i un altre a final del curs (NP2), més un apartat d'exercicis i problemes (PRB), realitzats a travès de la interfície ATENEA o a classe de manera escrita. En cas de no obtenir una avaluació favorable de NP1 (o simplement voler millorar NP1), i en el mateix dia de la realització de NP2, l'alumne podrà realitzar una prova de recuperació (NP1rec)En l'apartat de laboratori l'/la estudiant/a realitzar√† activitats guiades i disposar√† dels resultats i mesures correctes que s'han d'obtenir en cadascuna d'elles. L'assist√®ncia i realitzaci√≥ d'aquestes activitats suposa el 5% de l'assignatura (LAB). L'altre 25% correspondr√† a una prova de laboratori (EXLAB) amb car√†cter individual i que es realitzar√† en l'√ļltima sessi√≥ de laboratori del curs.La nota global de l'assignatura (NF) s'obt√© mitjan√ßant la seg√ľent expressi√≥:NF = 0.3·max(NP1+ NP1rec) + 0.3·NP2 + 0.1·PRB + 0.05·LAB 0.25·EXLAB


Normes d'avaluació

Per la realització de les proves excrites (NP1 ó NP1rec i NP2) es podrà usar calculadora científica, llapis o bolígraf blau/negre (el vermell es reserva per les correccions del professor. L'estudiant també podrà usar un full formulari, que el professor posarà a disponibilitat dels estudiants mitjançant l'interfície web ATENEAEstà prohibit usar qualsevol tipus de dispositiu amb capacitat de connexió a Internet (teléfon móbill, Tablet, etc) d'acord amb la normativa vigent.En quan a la prova de laboratori, l'estudiant podrar utilitzar totes les annotacions de les pràctiques que hagi realitzat durant el curs, però aquestes hauran de ser en format de paper.