Sistemes electrònics

Metodologia docent

Mitjançant les sessions teòriques es donaran a conèixer els conceptes bàsics i es realitzaran activitats a en forma de problemes i/o exercicis, mentre que al laboratori es consolidaran els conceptes adquirits a les sessions teòriques mitjançant el muntatge de prototips elesctrònics.