Sistemes electrònics

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura consisteix en que l'estudiant adquireixi els coneixements que li permetran tenir una visió general de l'electrònica industrial, així com conèixer i dominar les tècniques d'anàlisi de circuits electrònics bàsics, tant en el domini analògic com digital. En acabar el curs l'estudiant tindrà l'autosuficiència necessària per implementar sistemes electrònics a nivell de prototip.


Objectius d'aprenentatge

CE11. Coneixements dels fonaments d'electrònicaCE32. Capacitat per a l'anàlisi de circuits elèctrics en tots els règims possibles.