Teoria de màquines

Planificació

A1. AVALUACIÓ DEL PROCÉS D'APRENENTATGE A2. AVALUACIÓ ACREDITATIVAAquesta activitat es desenvolupa en forma d'exàmens escrits i individuals.