Matemàtiques per al disseny

Apunts

Continguts genèrics de tota l'assignatura

  • Tema 1. Geometria af√≠
  • Tema 1. Geometria euclidiana
  • Tema 2. Corbes de Bezier i corbes B-spline
  • Tema 3. Corbes racionals
  • Tema 4. Geometria diferencial de corbes
  • Tema 5. Superf√≠cies