Matemàtiques per al disseny

Apunts

Apunts de Matemàtiques per al disseny

  • Tema 1. Geometria afí
  • Tema 1. Geometria euclidiana
  • Tema 2. Corbes de Bezier i corbes B-spline
  • Tema 3. Corbes racionals
  • Tema 4. Geometria diferencial de corbes
  • Tema 5. Superfícies