Matemàtiques per al disseny

Planificació

1: PROVA DELS TEMES 1 I 2 (PRIMER EXAMEN PARCIAL)Examen: problemes i qüestions dels temes 1 i 22: PROVA DELS TEMES 3, 4 I 5 (SEGON EXAMEN PARCIAL)Examen: problemes i qüestions dels temes 3, 4 i 53: PRÀCTIQUESAplicar les tècniques bàsiques de manipulació i descripció d'objectes geomètrics (corbes i superfícies) en general i mitjançant tècniques de Bézier en particular. S'utilitzarà el programa MAPLE ®4: PROVA FINALExamen: problemes i qüestions teòriques dels temes 1, 2, 3, 4 i 5.