Mechanism Design

Objectius
En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Analitzar i relacionar les sol·licitacions, els esforços i el moviment en els sistemes mecànics.
- Analitzar i dissenyar mecanismes com a resultat d'un problema concret de moviment.
- Dissenyar i dimensionar elements de màquines resistents.
- Analitzar i dissenyar mecanismes amb l'ajuda de programes de CAE.
Objectius d'aprenentatge

D6. Capacitat per a analitzar i modelitzar el comportament cinemàtico i dinàmic dels sistemes mecànics.

D7. Capacitat per a simular i dissenyar mecanismes com solució a un problema mecànic concret.

D8. Capacitat per a dimensionar i seleccionar elements de màquines i estructures.

D9. Capacitat per a l'anàlisi i resolució de problemes de disseny de màquines i mecanismes.

√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informaci√≥ necess√†ria per a un treball acad√®mic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexi√≥ cr√≠tica sobre els recursos d'informaci√≥ utilitzats.