Mechanism Design

Temari

1 - Anàlisi cinemàtic i dinàmic de mecanismes.

1.1 Anàlisi estructural de mecanismes.

1.2 Velocitats i acceleracions en mecanismes.

El mètode de Raven.

1.3 Estàtica de mecanismes.

Descomposició gràfica de forces.

1.4 Dinàmica de mecanismes.

El mètode de reducció a un punt i a un eix.

2 - Síntesi de mecanismes.

3 - Disseny d'elements de màquines: volants, frens, sistemes d'embragatge, eixos, corretges, cadenes, lleves, engranatges i trens d'engranatges.

3.1 Corretges.

3.2 Frens.

3.3 Embragatges.

3.4 Elements Roscats.

3.5 Molles.

3.6 Eixos de transmissió.

3.7 Trens d'engranatges.

3.8 Engranatges.

3.9 Lleves.

3.10 Volants.

4 - Càlcul de mecanismes assistit per ordinador.

4.1 Estudi de moviment utilitzant el CAE.

4.2 Disseny d'elements de màquines aplicant el CAE.

Proves d'avaluació individual