Automatització industrial

Raya Giner, Cristóbal

Dades de l'assignatura

Curs:
2011-12
Idioma d'impartició:
CAT, CAS
Codi de l'assignatura:
340120
Tipus d'assignatura:
Obligatòria
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39649