Automatització industrial

Metodologia docent

En les sessions presencials d'aprenentatge el professorat introduirà explicaciones teòriques i exemples ilustratius, conceptes, mètodes i resultats de la matèria. Aquestes sesions presencials estan compostes per classes teoriques i sesions de laboratori. Al llarg de l'assignatura s'anirà aplicant el mètode d'aprenentatge basat en problemes/projectes PBL.

En les classes te√≤riques s'introduir√†n les explicacions te√≤riques i els conceptes b√†sics de l'assignatura, i en les sessions pr√†ctiques de laboratori el professorat ampliar√† els coneixements amb els conceptes i m√®todes necessaris per a poder realitzar els problemes o projectes a resoldre en el treball pr√†ctic. Les pr√†ctiques de laboratori es realitzar√†n o b√© individualment, o b√© en grup redu√Įt.

Les tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup, són la base de les activitats, i obligatories per a poder progressar adequadament en l'assignatura. Aquestes inclouen els problemes i treballs proposats, i els treballs previs per a poder realitzar les pràctiques.