Electrònica analògica

Objectius

En acabar el curs, l'estudiant ha de ser capa√ß de: * Determinar el comportament d'un circuit electr√≤nic anal√≤gic, tant en el domini temporal com en el freq√ľencial. * Dissenyar els elements d'un sistema electr√≤nic per a que desenvolupi una aplicaci√≥ anal√≤gica determinada. * Utilitzar eines inform√†tiques de simulaci√≥ en l'estudi del comportament de circuits electr√≤nics anal√≤gics. * Implementar, posar en marxa i verificar el funcionament de circuits electr√≤nics anal√≤gics.


Objectius d'aprenentatge

CE20. Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògicaCE24. Capacitat per a dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.CE25. Coneixement i capacitat per al modelatge i simulació de sistemesAPRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.