Electrònica analògica

Temari

-Circuits anal√≤gics en el domini transformat i freq√ľencial. -Circuits integrats analògics i aplicacions. -Circuits realimentats. -Funcions lineals i no lineals.