Sistemes de producció integrats

Metodologia docent

En les sessions a classe, professorat introduirà, mitjançant explicacions teòriques i exemples, els conceptes, mètodes i resultats de la matèria. Es segueix una metodología participativa i orientada al treball en equip i projectes.