Sistemes de producció integrats

Objectius

1. Presentar les característiques generals dels sistemes integrats de producció des del nivell de planta fins al nivell de supervisió. 2. Capacitar per al modelitzat i la simulació dels sistemes de producció per ordinador 3. Identificar els elements essencials de les línies de producció robotitzades. 4. Capacitar per al desenvolupament d'aplicacions robotitzades i de visió orientats als sistemes de producció.


Objectius d'aprenentatge

CE15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.CE29. Capacitat per a dissenyar sistemes de control i automatització