Sistemes de producció integrats

Temari

(CAT) Introducció als sistemes de producció integrats per ordinador(CAT) Definicions

La fabricació flexible

Components d'un sistema de fabricació(CAT) Modeliztat(CAT) Modelat i simulació de processos productius i logístics

Modelat amb Xarxes de Petri

Modelat d'efectes aleatoris(CAT) Simulació(CAT)Introducció

Simulació de sistemes d'esdeveniments discrets

Verificació i validació de models

Anàlisi de resultats(CAT) Visió(CAT)Introducció a la visió per computador

Adquisició i processament d'imatges

Segmentació i reconeixement

Sistemes de visió industrials(CAT) Robotica(CAT) Aplicació del robots en línies de producció

Robots especials: Magatzems robotitzats, robots paral·lels, robots mòbils, màquines eina.(CAT) PR1 Pràctiques de modelitzat(CAT)Introducció al programari de simulació ARENA

Representació de Xarxes de Petri sobre entorn ARENA

Xarxes de Petri aplicades a l'estudi de casos de sistemes productius

Modelat de màquines(CAT) PR2 Pràctiques de simulació(CAT) ARENA aplicat a l'estudi de casos de sistemes productius

Estudi de casos. Comparació d'alternatives(CAT) PR3 Pràctiques de visió(CAT) Introducció a la toolbox "Image Processing" de Matlab i a les eines de National Instruments.(CAT) PR4 Pràctiques de robòtica(CAT)Introducció a la programació en Rapid (ABB)

Introducció al RobotStudio

Introducció a la programació de màquines de control numèric