Lògica i àlgebra

Objectius

¬∑ Assimilar els algoritmes b√†sics de l'aritm√®tica entera ¬∑ Aprendre la import√†ncia del paper dels nombres primers en la tecnologia actual ¬∑ Dominar el llenguatge de les congru√®ncies ¬∑ Dominar el llenguatge de la teoria de conjunts ¬∑ Comprendre les relacions d'equival√®ncia i saber recon√®ixer-les ¬∑ Comprendre les relacions d'ordre i saber recon√®ixer-les ¬∑ Assimilar el concepte abstracte d'operaci√≥ en un conjunt ¬∑ Utilitzar correctament el llenguatge de la teoria de conjunts ¬∑ Dominar l'√ļs de les connectives i el proc√©s de formalitzaci√≥ d'enunciats ¬∑ Interpretar enunciats. Validar o invalidar raonaments ¬∑ Con√®ixer l'estructura algebraica de les proposicions ¬∑ Aplicar el m√®tode de resoluci√≥ per automatitzar les deduccions d'enunciats ¬∑ Dominar l'√ļs dels quantificadors i el proc√©s de formalitzaci√≥ de predicats


Objectius d'aprenentatge

CEFB3. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 1: Identificar les pr√≤pies necessitats d'informaci√≥ i utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'√†mbit tem√†tic.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.