Lògica i àlgebra

Planificació

ACTIVITAT 1: PROBLEMES D'ÀLGEBRAEls estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat.ACTIVITAT 2: PROBLEMES DE LÃ’GICAEls estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat.ACTIVITAT 3: PRÀCTIQUESL'estudiant haurà de treballar algunes qüestions bàsiques d'aritmètica entera i modular i càlcul de predicats, amb l'ajuda del programari SAGEACTIVITAT 4: PROVA D'ÀLGEBRAL'estudiant haurà de realitzar una prova presencial sobre els conceptes i tècniques bàsiques dels continguts 1, 2, 3 i 4.ACTIVITAT 5: PROVA DE LÃ’GICAL'estudiant haurà de realitzar una prova presencial sobre els continguts 5 i 6.ACTIVITAT 6: PROVA FINALL'estudiant haurà de realitzar una prova presencial consistent en solucionar un cert nombre de problemes sobre els continguts de tota l'assignatura