Economia, ètica i societat

Objectius

1. Comprendre, analitzar, interpretar i explicar amb rigor fen√≤mens econ√≤mics b√†sics i la seva influ√®ncia sobre els diferents agents econ√≤mics 2. Assolir coneixements sobre el sector p√ļblic i les relacions i organitzacions econ√≤miques Europees. 3. Comprendre la import√†ncia dels valors i l'√®tica en l'√†mbit econ√≤mic , empresarial i de la professi√≥ inform√†tica. 4. Con√®ixer l'exist√®ncia de legislaci√≥ que afecta directament a la professi√≥ inform√†tica.


Objectius d'aprenentatge

TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.



EMPRENEDORIA I INNOVACI√ď - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una visi√≥ d'implementaci√≥ de proc√©s i de mercat, i que impliqui i faci part√≠cips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.



COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estrat√®gies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogr√†fic i gramatical.



APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.



√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 1: Identificar les pr√≤pies necessitats d'informaci√≥ i utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'√†mbit tem√†tic.