Electrònica analògica

Sistema de qualificació

Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant proves escrites amb un valor del 50%.

Les activitats formatives relacionades amb el treball pràctic individual o d'equip s'avaluaran amb un 15%.

Les activitats formatives relacionades amb el treball pràctic de laboratori individual o d'equip s'avaluaran amb un 35%.


Normes d'avaluació