Programació de dispositius mòbils

Bibliografia docent

BàsicaMurphy, Marc; Allen, Grant. Beginning Android 4. Apress, 2012. ISBN 9781430239840 Troba'l a la bibliotecaTomás Gironés, Jesús. El Gran Libro de Android. Tercera. Marcombo, 2012. ISBN 9788426719765 Troba'l a la bibliotecaComplementariaEckel, Bruc; Joyanes Aguilar, Luis. Piensa en Java. 2ª ed. Madrid [etc.]: Prentice Hall, 200. ISBN 8420531928 Troba'l a la biblioteca