Programació de dispositius mòbils

Objectius

Identificació de les característiques i restriccions dels dispositius mòbils. Gestió de les noves tecnologíes de dispositius mòbils des de un punt de vista de la programació. Programació d'aplicacions per a dispositius mòbils. Implementació i posta en marxa d'aplicacions.


Objectius d'aprenentatge

CEV02 - Analitzar i avaluar les tecniques de programació de dispositius mobilsÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.