Fluxos en xarxes

Apunts

Introducció.

  • Transparències de classe tema 1 : Introducció
  • Transparències de classe tema 1: grafs

Problemes de Camins Mínims.

  • Transparències de classe tema 3: Camins minims

Problemes de Flux Màxim.

  • Transperències de classe tema 4: Flux màxim

Arbres de Recobriment Mínims.

  • Transparències de classe tema 5: Arbre d'expansió mínim.

Problemes de Flux de Cost Mínim.

  • Transparències de classe tema 6: Flux de cost mínim.

Problemes de Fluxos No Lineals.

  • Transparències de classe tema 7: Fluxos amb costos convexos
  • Transparències de classe tema 8: Relaxació Lagrangiana aplicat a Fluxos

Problemes Multiarticle.

  • Transparències de classe tema 9: Fluxos multiarticle

Problemes de Fluxos Generalitzats.

  • Transparències de classe tema 10: fluxos generalitzats