Fluxos en xarxes

Sistema de qualificació

Un 60% de la nota final provindrà de l'avaluació dels exercicis teòrics i computacionals i un 40% de la valoració de las presentacions orals i memòries dels temes preparats pels alumnes.


Normes d'avaluació