Fluxos en xarxes

Metodologia docent

El mètode docent combina sessions expositives a càrrec del professor amb presentacions de certs temes preparats pels alumnes en parelles. A més, hi haurà una sèrie d'exercicis teòrics i computacionales a realitzar pels alumnes de forma individual.