Gestió d'explotació d'edificis

Metodologia docent

L'assignatura combinarà la teoria amb el desenvolupament de problemàtiques concretes. En aquest sentit, es proposarà un exemple pràctic que s'anirà desenvolupant a mesura que es vagin assolint els conceptes dels apartats dissenyats en el contingut de l'assignatura.

Les classes pràctiques es distribuiran en grups de treball proactiu que debatran l'aplicació dels temes i les directrius plantejades en l'apartat de presencialitat amb una part de recerca en l'entorn professional del sector, sempre respectant els criteris de sostenibilitat i el medi ambient.