Gestió d'explotació d'edificis

Temari

C1 Criteris de conservacióDins d'aquest tema, es tracten els apartats seg√ľents:

¬∑ Criteris de durabilitat: conceptes de vida √ļtil i vida residual.

· Criteris de disseny de mantenibilitat (obres i instal·lacions)

· Criteris de sostenibilitat

· Criteris de risc

¬∑ Criteris d'√ļs / usuari

· Criteris de serveis

Planificació

Aquest BLOC 1 es durà a terme durant 1 setmana lectiva.C2 El manteniment en fase de projecte i d'obraDins d'aquest tema, es tracten els apartats seg√ľents:

· Aspectes legals

· L'auditoria de projecte

· L'auditoria en edifici existent

· El seguiment de l'obra des de la mantenibilitat

· Control d'industrials, materials i equipsPlanificació

Aquest BLOC 2 es durà a terme durant 2 setmanes lectives.C3 El pla de manteniment i el seu seguimentDins d'aquest tema, es tracten els apartats seg√ľents:

· Operacions de manteniment

· Planificació del manteniment

· Estudis de costos derivatsPlanificació

Aquest BLOC 3 es durà a terme durant 2 setmanes lectives.C4 Gestió integral de l'edificiDins d'aquest tema, es tracten els apartats seg√ľents:

· Costos de manteniment

· Costos de serveis

· Costos de reposició

· Contractació

· Programes de gestióPlanificació

Aquest BLOC 4 es durà a terme durant 2 setmanes lectives.