Òptica I

Metodologia docent

Les classes de teoria responen a l'esquema clàssic de classe magistral.

Les classes de problemes seran participatives i en grups.

Les classes de laboratori es faran al laboratori d'Òptica I en grups de dos estudiants.