Òptica I

Temari

FONAMENTS DE L'√íPTICA GEOM√ąTRICAActivitats:1.- Breu història de l'Òptica.

2.- Paradigmes de l'Òptica.

3.- L'Òptica Geomètrica. Lleis fonamentals.

3.-Dispersió de la llum.

4.-Principi de Fermat.Pràctiques de laboratori:

1.- Obtenció de feixos de llum i càmera fosca

2.- Determinació de l'angle límit. Reflexió total

3.- Prisma dispersor. Mesura de l'índex de refracció d'un prisma.LA IMATGE: REPRESENTACI√ď √íPTICA DE L'OBJECTEActivitats:1.-Representació òptica. Formació d'imatges perfectes en sistemes òptics centrats.

2.-Superfícies estigmàtiques per a dos punts conjugats.

3.-Òptica paraxial: estigmatisme aproximat.Pràctiques de laboratori:

1.- Traçat gràfic de raig en diferents medis diòptrics i catròptics.

2.- Representació òptica.LA SUPERF√ćCIE √íPTICA I LES SEVES COMBINACIONSActivitats:1.-Miralls plans.

2.-Dioptre pla i làmina pla-paral.lela.

3.-Prismes.

4.-Dioptre i miralls esfèrics.

5.-La superfície esfèrica en òptica paraxial.

6.-Associació de dioptres en aproximació paraxial.

7.-La lent prima.Pràctiques de laboratori:

1.- Miralls plans. Calidoscopis.

2.- Focometria en lents convergents.

3.- Focometria en lents divergents.

4.- Focometria en miralls esfèrics.CARACTERITZACI√ď PARAXIAL DELS SISTEMES FORMADORS D'IMATGESActivitats:Continguts:

1.-Elements cardinals d'un sistema òptic.

2.-Equacions generals de correspondència.

3.-Associació de sistemes òptics centrats.

4.-La lent gruixuda.

5.-Formulació específica per a l'ull.Pràctiques de laboratori:

1.-Determinació d'elements cardinals en sistemes òptics. Mètode de Davanne-Martin.

2.-Determinació d'elements cardinals en sistemes òptics. Mètode de Cornu.REFRACTOMETRIAActivitats:1.-Refractometria per reflexió total. Refractòmetre d'Abbe.

2.-Altres mètodes refractomètrics: goniòmetre, efecte Pffund, mètode del Duc de Chaulnes.Pràctiques de laboratori:

1.-Refractometria: Mètode del Duc de Chaulnes i Refractòmetre d'Abbe.

2.-Refractometria: Goniòmetre i efecte Pffund.SISTEMES ÒPTICS REALSActivitats:1.-Diafragmes. Limitació d'obertura i camp.

2.-Aberracions monocromàtiques I: esfèrica, astigmatisme i coma.

3.-Aberracions monocromàtiques II: curvatura de camp, distorsió

4.-Aberracions cromàtiques.

5.-Doblets acromàticsPràctiques de laboratori:

1.-Diafragmes.

2.-Aberracions.