Òptica fisiològica I

Sistema de qualificació

2 proves escrites coincidint amb les setmanes d'exàmens establertes pel Centre (30% i 50% respectivament).1 examen sobre els continguts de les pràctiques (10%).Seguiment del rendiment de l'estudiant al laboratori al llarg del quadrimestre (10%).


Normes d'avaluació

Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 80%, desglossat en 2 proves,

del 30 i 50% de pes cadascuna, respectivament.

Pràctiques: El pes de les proves de pràctiques és d'un 20 %, amb 2 proves, del 10% de pes cadascuna.