Òptica fisiològica I

Objectius

Estudi de l'ull com a sistema òptic. Forma, mida i qualitat òptica de la imatge retinal. Òptica de l'acomodació, de les ametropies i de la seva neutralització. Agudesa visual.


Objectius d'aprenentatge