Òptica II

Objectius

L'assignatura es basa en l'òptica geomètrica, electromagnètica i quàntica per a l'estudi dels fenòmens lluminosos relacionats amb la naturalesa de la llum, la seva producció, propagació i interacció amb la matèria. Aplicacions a la fotometria i instruments òptics. Objectiu 1. Saber utilitzar els models geomètric i ondulatori de la llum per descriure correctament la formació d'imatges i la seva fotometria a través dels instruments òptics, la polarització, les interferències i la difracció de la llum. Objectiu 2. Saber realitzar i interpretar correctament els experiments més il·lustratius dels fenòmens òptics estudiats.


Objectius d'aprenentatge