Visió binocular

Sistema de qualificació

2 Proves escrites coincidint amb les setmanes d'exàmens establertes pel Centre.

1 examen escrit sobre els continguts de les pràctiques.

Entrega dels resultats obtinguts a les sessions de laboratori.

Seguiment del rendiment de l'estudiant al laboratori.


Normes d'avaluació

Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 80%, desglossat en 2 proves,

del 30 i 50% de pes cadascuna, respectivament.

Pràctiques: El pes de les pràctiques és d'un 20 %.